پیام مدیر عامل

پیام مدیر عامل

تا که از جانب معشوق نباشد کششی
کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد

در عصر حاضر که شتاب تغییرات، دستیابی به اهداف را پیچیده تر از گذشته ساخته است و روند سریع تحولات بگونه ای شکل گرفته که اکثر شرکت ها توانایی لازم برای پذیرش تغییر و حرکت به سوی تعالی را از دست داده اند، شرکت راهیان سلامت بیش از پیش مصمم گردیده تا با جایگزینی شعور به جای شعار و انعطاف در مقابل خواسته و نیازهای مشتریان، این روند را به فرصتی کم نظیر برای تحقق آرمان های خویش سازد، به همین منظور، ارتقای مستمر کمی و کیفی خدمات ، همراه با نوآوری و خلاقیت را سر لوحه برنامه های خود قرار داده است که رجاء واثق داریم با تکیه بر تعهد و دانش کارکنان و مدیران در دستیابی به افق های جدید، موفق خواهیم بود.

البته حفظ ره آورد گذشته و حل چالش های پیش رو، بی شک نیازمند همراهی خردمندانه مشتریان بعنوان مشاوری دلسوز و آگاه است تا با نگرشی جامع  ما را در رسیدن به خواسته هایشان و پاسداشت ارزشهای بنیادین مانند کیفیت، حفاظت از محیط زیست، سلامت و نشاط مخاطبان، هدایت و راهنمایی کنند.

شرکت راهیان سلامت به عنوان خدمتگزاری صدیق با اتکال به قوه لایزال الهی و به پشتوانه اعتماد مشتریان، با ارائه آموزش های لازم به مدیران و کارکنان خود، همچون افزایش دانش، توانایی حل مساله، آگاهی، ایجاد انگیزه و اقدام موثر، پذیرش هرگونه تغییر را تسهیل نموده تا بر پایه اصول اعتقادی که در منشور اخلاقی ارائه شده و مشتمل بر مشتری مداری، تکریم و احترام، تعالی فرهنگ سازمانی و قانون محوری است، موجبات رضایتمندی روزافزون مشتریان را فراهم آورد.

سامان یوسفیان مدیر عامل