تماس با راهیان سلامت

تهران - میدان توحید بزرگراه چمران- خیابان باقرخان غربی- شماره 40

تلفن گویا

امور پذیرندگان و مشتریان

تهران: 09125149710

شهرستان: 09123352022

امورات رمز و موجودی

بازبینی رمز: 09120550113

اعلام موجودی: 09120439896

پشتیبانی

کارتهای هوشمند: 09120550113

دستگاه های پوز: 09120550114

مالی، بازرسی

امور مالی: 09120439895

بازرسی: 09123194543