سوالات متداول

اگر سوال خود را نیافتید تماس بگیرید.

کارت هوشمند ورزشی-کارت هوشمند رفاهی

با مراجعه به وبسایت راهیان سلامت و قسمت سفارش کارت

مراجعه به وبسایت راهیان سلامت قسمت شارژ کارت

تماس با شماره پشتیبانی  شرکت۰۲۱۵۲۸۸۵ – یا ۰۹۱۲۰۵۵۰۱۱۳

تاریخ اعتبار کارت هوشمند راهیان سلامت روی کارت درج شده است.

تماس با شماره پشتیبانی  شرکت۰۲۱۵۲۸۸۵-یا ۰۹۱۲۰۵۵۰۱۱۳

از طریق وبسایت راهیان سلامت منو پذیرندگان

لینک دانلود اپلیکیشن در صفحه اول وبسایت راهیان سلامت قرار دارد