• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

گالری خبری


استخر زعفرانیه

استخر زعفرانیه

مجموعه ورزشی زعفرانیه

 
زعفرانیه خیابان زعفرانیه، خیابان پرزین بغدادی، مجموعه ورزشی زعفراینه
تلفن تماس : ۲۲۴۰۶۵۵۵ - ۲۲۴۱۰۱۴۵
از ۶ صبح الی ۱۲ و ۲۱ الی ۲۴